Wapno Bielik 25kg

Wapno Bielik

Wapno jest produktem całkowicie naturalnym, zarówno surowiec jak i produkt z procesu produkcyjnego,  nie zawierają substancji  szkodliwych dla człowieka. Wypalanie wapienia przekształca go w tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Uzyskane wapno palone (tlenek wapnia) gaszone jest przy użyciu wody w wyniku czego powstaje wapno hydratyzowane (diwodorotlenek wapnia). Ten produkt z kolei w połączeniu z piaskiem, wodą i ewentualnie cementem daje zaprawę wapienną.

This product is currently out of stock and unavailable.

Product Description

Wapno Bielik

Wapno jest materiałem sprawdzonym i stosowanym w budownictwie od kilku tysięcy lat. Nikt nie da gwarancji, że zaprawa bez wapna, po dłuższym okresie czasu, nie ulegnie niekorzystnym zmianom. Próby zastąpienia wapna powodują zwiększenie zużycia innych materiałów, co czyni takie działania praktycznie nieopłacalnymi ze względu na koszt materiałów.
Wapno hydratyzowane produkowane przez Trzuskawica S.A.  popularnie zwane hydratem  swoją drugą nazwę – budowlane – zawdzięcza szerokiemu zastosowaniu w budownictwie i przemyśle materiałów budowalnych.

Wapno jest produktem całkowicie naturalnym, zarówno surowiec jak i produkt z procesu produkcyjnego,  nie zawierają substancji  szkodliwych dla człowieka. Wypalanie wapienia przekształca go w tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Uzyskane wapno palone (tlenek wapnia) gaszone jest przy użyciu wody w wyniku czego powstaje wapno hydratyzowane (diwodorotlenek wapnia). Ten produkt z kolei w połączeniu z piaskiem, wodą i ewentualnie cementem daje zaprawę wapienną.

WAPNO BIELIK STOSUJE SIĘ NA BUDOWIE DO:

  • Zapraw murarskich – zaletą zapraw z dodatkiem wapna jest dobra plastyczność, łatwa urabialność, dobra przyczepność oraz porowatość zapewniająca dobrą paroprzepuszczalność wykonanych tynków. Wraz z rozwojem chemii budowlanej , na rynku zaczęły pojawiać się nowe produkty „zastępujące”  wapno popularnie zwane „plastyfikatorami”. Jednak produkty te nie mogą w pełni zastąpić wapna w zaprawach ponieważ jak dowodzą badania pogarszają one często właściwości chemiczne i fizyczne mieszanki. Usunięcie wapna z zapraw stosowanych  jako tynki wewnętrzne powoduje pogorszenie mikroklimatu i utrudnioną  regulację wilgoci w pomieszczeniach co może z kolei  doprowadzić do wykraplania się wody na powierzchni  tynków i powstania zagrzybień ścian między innymi przez utratę właściwości higienizacji zapraw wykonanych bez dodatku wapna. W przypadku tynków wewnętrznych, próby zastąpienia wapna kończą się pogorszeniem plastyczności, przyczepności i urabialności.

Additional Information

Jednostka

25kg, Tona